LBIA021 Fysiologian jatkokurssi I (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla syvennetään opiskelijan tietoja ihmiskehon fysiologisista toiminnoista.

Kuvaus

Sydän ja verenkierto

Munuaiset

Veri

Immuunijärjestelmä

Hengityselimistö

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa …

- selittää sydämen ja verenkierron toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää munuaisten toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää verisolujen ja immuunijärjestelmän toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää hengityselimistön toimintamekanismit ja tehtävät

- tiivistää asiatekstiä helposti luettavaan muotoon

- osaa pitää selkeän ja havainnollisen esityksen tiivistelmästään 

Lisätietoja

2. syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

LBIP1011 Kuormitusfysiologia I,  LBIP1012 Kuormitusfysiologia II

Pakolliset esitiedot

Kirjallisuus

  • Guyton. A. C., Hall J. E. 2000 - 2020. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 10 - 14th editions. Uusin painos: Philadelphia, USA, Elsevier; ISBN: 9780323597128. Units III–VII (pois lukien sairauksiin liittyvät kohdat, yht. n. 400 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Seminaari 14 tuntia. Kirjallisuuden tenttiminen.
Arviointiperusteet:
Kirjatentti 100%, aktiivinen osallistuminen seminaariin (80 % läsnä, tiivistelmän teko ja esitys muille)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus