LBIP006 Kuormitusfysiologian harjoitukset (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään keskeisten kuormitusfysiologisten muuttujien mittaamiseen, niiden hyödyntämiseen käytännön mittausasetelmissa sekä mittaustulosten raportointiin.

1) Työ, teho ja mekaaninen hyötysuhde, 2) eri energiantuottosysteemien rooli lyhyessä maksimikuormituksessa, 3) voimaharjoituksen akuutit fysiologiset vasteet, 4) taloudellisuus aerobisessa kuormituksessa ja 5) sykevälivaihtelu kuormituksessa

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

- osaa laskea mekaanisen työn ja tehon polkupyörä-, käsiergometri ja askelluskuormituksessa

- osaa määrittää mekaanisen hyötysuhteen aerobisessa kuormituksessa

- osaa määrittää eri energiatuottosysteemien (aerobinen energiantuotto, glykolyysi ja kreatiinifosfaatti) suhteelliset osuudet supramaksimaalisessa kuormituksessa

- ymmärtää erityyppisten voimaharjoitusten vaikutuksia veriplasman volyymiin, veren laktaatti- ja glukoosipitoisuuksiin ja lihasväsymykseen

- ymmärtää juoksun taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä

- ymmärtää sykevälivaihtelun käyttäytymistä erilaisissa kuormituksissa

- osaa kuvata käyttämiensä mittauslaitteiden toimintamekanismit ja mittausten virhelähteet

- osaa soveltaa oppimiaan menetelmiä tutkimusongelman ratkaisemiseksi

- on tutustunut tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin

- osaa raportoida tutkimustuloksiaan selkeästi ja loogisesti, sekä pohtia niitä kirjallisuuden avulla

- on saanut kokemusta toimimisesta tutkimusryhmän jäsenenä

Lisätietoja

1. kevätlukukausi, 3. periodi

Esitietojen kuvaus

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP010 Fysiologian perusteet, LBIP1011 Kuormitusfysiologia I aloitettu, LBIP1012 Kuormitusfysiologia II aloitettu

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Harjoitukset 20 tuntia (10 h +10 h), harjoitusten raportointi.
Arviointiperusteet:
Harjoitukset suoritettava hyväksytysti ja raportoitava. Jokaiseen harjoitukseen kuuluu kaksi osaa: ensimmäisellä kerralla (2 h) opetellaan menetelmien käyttö ja käydään läpi tarvittava teoria, ja toisella kerralla (2 h) menetelmiä hyödynnetään jossakin tutkimusasetelmassa. Jälkimmäisestä kerrasta kirjoitetaan tutkimusraportti, joka arvioidaan.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen JKL (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus