LFYS011 Liikuntateknologian tutkimusharjoittelu (4 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tutustuminen alan tutkimustoimintaan ja ohjatun työskentelyn avulla tutkimustyön eri vaiheisiin. Valmiuksien hankkiminen käyttää itsenäisesti yliopiston tarjoamaa tietotekniikkaa opinnäytetyön edellyttämissä analyyseissä.

Suoritustavat

Käytännön tutkimusharjoittelua 100 tuntia.
Toteutetaan ennalta laaditun ja hyväksytyn suunnitelman perusteella. Harjoittelun toteutumisesta raportoidaan opintojaksosta vastaavalle opettajalle.

Osaamistavoitteet

Syventää tutkimusmetodiikan tietoutta tutustumalla oman opinnäytetyön kannalta keskeisiin tutkimusmetodeihin. Opintojakson jälkeen opiskelija
osaa:
• suorittaa itsenäisesti käytännön mittauksia
• analysoida tutkimusaineistoa
• toimia tutkimusryhmän jäsenenä

Lisätietoja

2. lukuvuosi.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta