LBIA022 Fysiologian jatkokurssi II (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Fysiologian jatkokurssi II:ssa opiskellaan mm. autonomisen hermoston, aistien, ruoansulatuksen, immuunipuolustuksen ja endokriinisen järjestelmän toimintaa.

Kuvaus

autonominen hermosto

suolisto ja ruoansulatus

aineenvaihdunta

lämmönsäätely

endokrinologia

lisääntyminen

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa …

- selittää autonomisen hermoston toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää ruoansulatuselimistön toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää lämmönsäätelyn toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää endokriinisen järjestelmän toimintamekanismit ja tehtävät

- selittää lisääntymiselimistön toimintamekanismit ja tehtävät

- tiivistää asiatekstiä helposti luettavaan muotoon

- osaa pitää selkeän ja havainnollisen esityksen tiivistelmästään 

Lisätietoja

2. kevätlukukausi, 3. periodi

Esitietojen kuvaus

LBIA021 Fysiologian jatkokurssi I

Kirjallisuus

  • Guyton. A. C., Hall J. E. 2000 - 2011. Textbook of Medical Physiology. 10 - 12th editions. Philadelphia, USA : W.B. Saunders Company (n. 300 s.). ; ISBN: 978-1-4160-4574-8 978-0-8089-2400-5 1-4160-4574-0. (ss. 729-742, 753-798, 809-1030 (pois lukien sairauksiin liittyvät kohdat, yht. n. 270 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kirjatentti 100%, aktiivinen osallistuminen seminaariin (80 % läsnä, tiivistelmän teko ja esitys muille).
Arviointiperusteet:
Seminaari 14 tuntia. Kirjallisuuden tenttiminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus