BMES1002 Sports biomechanics (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Urheilun suorituskyvyn biomekaniikka

Yksittäisen urheilijan biomekaaninen analyysi ja arviointi

Urheiluvälineiden biomekaaninen analyysi ja arviointi

Osaamistavoitteet

- osaa soveltaa biomekaanisia menetelmiä urheilijoiden suorituskykyanalyyseihin

- osaa luoda kokeellisen tutkimusasetelman valittujen urheilulajien lajianalyyseille

- ymmärtää urheiluvälineiden vaatimukset ja käytön tuoreimpien teoreettisten näkökohtien ja tutkimusongelmien kautta

Lisätietoja

Kevätlukukausi
Urheilubiomekaniikka on kvantitatiivinen tutkimusalue ja analyysi urheilijoista ja urheilutoiminnasta yleensä. Sitä voidaan yksinkertaisesti kuvata urheilun fysiikaksi. Tässä biomekaniikan osa-alueella sovelletaan mekaniikan lakeja, jotta saadaan parempi käsitys urheilullisesta suorituskyvystä mittausten avulla. Urheilubiomekaniikan kurssi on suunniteltu kehittämään ymmärrystäsi urheilubiomekaanisen analyysin teoreettisista perusteista ja ymmärtämään erilaisia ​​perinteisiä alueita, joista hyödynnetään menetelmiä ja tietoja integroituun ratkaisuun ihmisen liikkeen analysoimiseksi. Kurssi antaa mahdollisuuden kehittää erilaisia ​​lajitaitoja ja soveltaa niitä erityisen kiinnostuksen kohteena oleville alueille.

Esitietojen kuvaus

LitK valmis

Kirjallisuus

  • Blazevich A. Sports Biomechanics. The Basics: Optimising Human Performance. 3rd edition, London, UK: Bloomsbury Publishing plc (150 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 h) ja seminaariin (12 h). Luentoreferaatin tekeminen. Tutkimussuunnitelman esittäminen. Kirjallisuus tentitään kevätlukukauden yleisinä tenttipäivinä (jos niitä on). Tenttiohjeet annetaan kurssin alkaessa.
Arviointiperusteet:
Luennot ja seminaari 50%, kirja 50 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus