VTES1002 Valmennuksen ja testauksen sovellukset eri kohderyhmille (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opiskelija syventää tietämystä harjoittelusta, valmentamisesta ja testaamisesta urheilun, kuntoliikunnan ja kuntoutuksen eri osa-alueilla

Kuvaus

 • Liikuntabiologiset erityiskysymykset valmennuksessa ja testauksessa

 • Erityisryhmien kuntotestaus ja harjoittelu

 • Eri-ikäisten urheilu ja liikunta

 • Kliininen testaus ja eri potilasryhmien liikunnan ohjelmointi

 • Paralympiaurheilijoiden valmennus ja testaus 

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

 • tietää lasten ja nuorten urheilun ja ikääntyneiden urheilun erityispiirteet

 • tietää kliinisen testauksen periaatteet

 • tietää keskeisempien potilasryhmien harjoittelun ohjelmoinnin erityispiirteet

 • osaa ottaa yhdenvertaisuuden huomioon valmennuksessa ja testauksessa ja tuntee vammaisurheilun erityispiirteet

Lisätietoja

1. syyslukukausi

Kirjallisuus

 • Kohl III, H. & Murray, T. D. 2012. Foundations of Physical Activity and Public Health. Champaign, IL., USA: Human Kinetics (281 s.); ISBN: 9780736087100 0736087109
 • Schwellnus, M. P. (ed.). 2008. The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Volume XIV, The Olympic Textbook of Medicine in Sport. Oxford: Wiley-Blackwell (610 s.); ISBN: 978-1-4051-5637-0
 • Wasserman, K., Hansen, J. E., Sue, D. Y., Stringer, W. W., Sietsema, K. E., Sun, X.-G. & Whipp, B. J. 2012. Principles of Exercise Testing and Interpretation. 5th ed. Baltimore, ML, USA: Wolters Kluver, Lippincott Williams & Wilkins (kappaleet 1-9 sivut 1-234).; ISBN: 978-1-60913-899-8 1-60913-899-6
 • Lloyd, R. S. & Oliver, J. L. (eds.). 2019. Strength and Conditioning for Young Athletes - Science and application. Second edition. Routledge, Taylor & Francis Group. (414 s.).; ISBN: 9781351115346 (e-kirja)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (20 tuntia) ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen · Aktiivinen osallistuminen seminaariin (10 tuntia) ja seminaarityön kirjoittaminen ja esittäminen · Kirjallisuusluettelosta valitun kirjan tenttiminen
Arviointiperusteet:
Kirjatentti (50%), seminaarityö (50%) ja hyväksytyt seminaarityöt
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus