LIIHYVKOK Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen (15–50 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Avainteksti

Räätälöi itsellesi sopiva kokonaisuus ja hanki käytännönläheisiltä opintojaksoiltamme työkaluja ja asiantuntijaosaamista liikunta- ja hyvinvointialalta.

Kuvaus

Opintokokonaisuus on suunnattu liikunta-, terveys- ja hyvinvointialalla työskenteleville, jotka haluavat täydentää ja päivittää aiempaa osaamistaan. Kokonaisuus sopii myös kaikille muille alasta tai omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneille.

Opiskelija voi rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan itselleen sopivan opintokokonaisuuden, joka parhaiten vastaa oman osaamisen kehittämisen tarpeeseen. Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot ohjaavat opiskelijaa sopivien valinnaisten opintojaksojen valinnassa.

Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää ja päivittää omaa osaamistaan omien tarpeidensa mukaisesti neljällä eri osaamisalueella:

1. Liikkumista, terveyttä ja hyvinvointia eri ikäkausina

2. Hyvinvoinnin edistäminen ja valmennus

3. Liikunta- ja hyvinvointiteknologia sekä digiosaaminen

4. Oman osaamisen kehittäminen, yrittäjyys ja markkinointi


Opintokokonaisuus koostuu pakollisesta, aiheeseen johdattelevasta orientaatiojaksosta ja opintojen lopuksi suoritettavasta reflektoivasta jaksosta. Lisäksi opintokokonaisuuteen sisältyy pakollisena Kehosta mitattava hyvinvointitieto –opintojakso ja Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa -opintojakso. Edellisten lisäksi opintokokonaisuuteen kuuluu valinnaisia opintoja vähintään niin paljon, että opintokokonaisuuden minimilaajuus (15 op) täyttyy. Voit valita valinnaisia opintoja vapaasti eri osaamisalueilta.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden yksilölliset valinnat sekä opintokokonaisuuden laajuus vaikuttavat osaamistavoitteisiin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 

  • tunnistaa liikunta-, terveys ja hyvinvointialan monialaisen ja monitaitoisen luonteen sekä omia kehittymistarpeitaan alalla
  • osaa tunnistaa erilaisia näkökulmia liikuntaan ja hyvinvointiin sekä näiden edistämiseen 
  • ymmärtää tavanomaisimpien hyvinvointimuutjia, niiden mittausperiaatteita ja tulosten tulkintaa sekä osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan
  • osaa arvioida ja kehittää omia työelämätaitojaan kuten yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja

Rakenne

Valitse kaikki (0–66 op)