JSBY7110 Digimarkkinointia käytännössä (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Haluaisitko oppia tuntemaan, miten digimarkkinointia voidaan soveltaa ja hyödyntää käytännön tasolla? Tule mukaan Digimarkkinointia käytännössä -opintojaksolle!

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan Googlen digitaalisen markkinoinnin työkaluihin ja perehdytään:

  • yrityksen verkkonäkyvyyteen
  • hakukonemainontaan ja –optimointiin
  • hakukoneanalytiikkaan
  • display-mainontaan
  • markkinointimahdollisuuksiin sosiaalisessa mediassa
  • mobiilimarkkinointiin 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa tavallisimmat digimarkkinoinnin työkalut ja niiden toimintaperiaatteet
  • käyttää digimarkkinoinnin keinoja apuna liiketoiminnan kehittämisessä
  • hyödyntää Googlen työkaluja suunnitellessaan digitaalista mainontaa   

Lisätietoja

Opintojakson toteutus voi olla joko suomeksi tai englanniksi. Kieli täsmennetään vuosittain opetusohjelmassa.

Oppimateriaalit

Google Digital Garage: Digimarkkinoinnin perusteet -verkkokurssi. Mahdollinen muu oppimateriaali täsmennetään Moodlessa.  

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Google Digital Garagen Digimarkkinoinnin perusteet -verkkokurssin tehtävät, loppuessee
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta