LTKY4004 Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mitä ilmiöitä yleisimmät mittarit meistä todellisuudessa mittaavat ja mitkä fysiologiset ja biomekaaniset tekijät vaikuttavat näiden ilmiöiden taustalla?

Kuvaus

Itsensä mittaaminen ja mitatun hyvinvointitiedon käsittely on arkipäiväistynyt puettavien laitteiden yleistyttyä. Tällä opintojaksolla kerrotaan kehosta mitatun hyvinvointitiedon taustalla olevista fysiologisista ja biomekaanisista ilmiöistä, esitellään mitatun tiedon analyysin pääperiaatteita, ja annetaan käytännön vinkkejä mittaustulosten tarkasteluun ja hyödyntämiseen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointitietoa, sen mittaamista ja käytäntöön soveltamista tarkastellaan tällä jaksolla aihekokonaisuuksina, kuten sydän ja verenkiertoelimistö ja hengityselimistö, hermo-lihasjärjestelmä, kehon liike ja energiankulutus. Lisäksi esitellään tulevaisuuden mittausmenetelmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusiin tai entistä tarkempiin hyvinvointitietoihin. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa, millaista mittaustietoa kehosta voi kerätä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn edistämiseksi
  • kuvata sydän ja verenkiertoelimistön, hengityselimistön, hermolihasjärjestelmän, kehon liikkeen ja energiankulutuksen mittausperiaatteita, mittaustarkkuutta ja virhelähteitä
  • nimetä ja määritellä kehosta mitattavia ja niistä laskemalla johdettuja muuttujia
  • analysoida ja tulkita kehosta mitattua hyvinvointitietoa
  • soveltaa kehosta saatavaa mittaustietoa fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden, harjoittelun, suoritustekniikan, kuormittumisen ja palautumisen seurantaan 

Lisätietoja

Opintojakso on suoritettavissa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Ilmoittautuminen Korppi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Lisätietoja Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden opinto-oppaasta: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/liihyvavoinjyu/

Esitietojen kuvaus

LTKY4001 Kehosta mitattava hyvinvointitieto 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu Moodle -oppimisympäristössä, osiokohtaisten monivalintatenttien tekeminen ja oppimistehtävien tekeminen. Opintojakso on suoritettavissa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Ilmoittautuminen Korppi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Lisätietoja Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuuden opinto-oppaasta: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/liihyvavoinjyu/
Arviointiperusteet:
Hyväksytysti suoritetut verkkotentit, oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus