TIEP1830 Johdatus robotiikkaan (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi on jaettu lukuihin, joista jokainen käsittää yhden seuraavista robotiikan perusteisiin kuuluvista aiheista:

  • Johdatus robotiikan perusteisiin (robotin ja robotiikan määritelmä, robottien luokittelu, mekaniikka ja historia)
  • Tekoäly robotiikassa
  • Teollisuusrobotit
  • Palvelurobotit
  • Ohjelmistorobotit
  • Robotiikan haasteet (mm. etiikka)
  • Robotiikan tulevaisuudennäkymiä

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta, jotka mahdollistavat omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on:

  • Robotiikan perusteiden hallinta
  • Kuva robotiikan erilaisista käyttömahdollisuuksista
  • Ymmärrys robotiikkaan liittyvistä haasteista

Esitietojen kuvaus

Ei pakollisia esitietoja, soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Oppimateriaalit

• Kurssimateriaali ja luentodiat
• Muu robotiikkaan liittyvä kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä, JYU avoin (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Oppimistehtävä (JYU avoin) (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta