KTEA012 Urheilijan terveys (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Rasittava liikunta ja sairaudet
Urheilijoiden äkkikuolemat (yleisimmät syyt, ennakoivat oireet, milloin tutkimuksiin)
Infektiot ja urheilu, sydänlihastulehdus
Ylirasitustilan lääketieteelliset syyt
Urheiluun liittyvät fysiologiset tilat (urheilijan sydän, urheilijan anemia)
Etiikka/antidoping –työ
Kasvuikäisen urheilijan terveyteen liittyvät erityiskysymykset
Naisten harjoittelun ja valmentamisen lääketieteelliset erityiskysymykset (amenorrea, raskaus)
Tyypilliset liikunta- ja urheiluvammat sekä niiden ennaltaehkäisy- ja hoitoperiaatteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata oireet jotka voivat olla merkki vakavasta terveysriskistä rasittavan liikunnan aikana, erityisesti äkkikuolemalle altistavat oireet

 • osaa kuvata urheilijan sydän- ja anemiatutkimuksiin liittyvät erityispiirteet

 • osaa kuvata ylirasitustilan mahdolliset lääketieteelliset syyt

 • osaa kertoa miten infektioiden yhteydessä ja niiden jälkeen voi harrastaa liikuntaa

 • osaa kuvata antidoping –työn perusteet ja periaatteet

 • osaa kuvata rasittavaan liikuntaan liittyvät naisurheilijan erityiskysymykset

 • osaa kuvata kasvuikäisen urheilijan terveyteen liittyvät erityiskysymykset

 • osaa kuvata urheiluvammojen ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon/kuntoutuksen perusperiaatteet ja tyypillisimmät urheiluvammat ja niiden ensiavun   

Kirjallisuus

 • Pasanen, K., Haapasalo, H., Halén, P. & Parkkari. J. (toim.) 2021. Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Lahti: VK-Kustannus Oy. ISBN 978-951-9147-90-1. (656 s, josta tentittävä osuus sivut 7-285, 646-656)
 • SUEK:n kotisivujen keskeinen sisältö internet-ositteessa: https://www.suek.fi/
 • Kurssin alussa informoitavat tuoreet kansainväliset suositusartikkelit.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 12 tuntia, itsenäinen opiskelu, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhdessä.
Arviointiperusteet:
Tentti 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus