LPSP1004 Liikuntapsykologian perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mistä liikuntapsykologia koostuu? Kuka sitä voi hyödyntää, miten ja missä?

Kuvaus

Liikuntapsykologian arvolähtökohdat, keskeiset käsitteet, teoriat ja tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata liikuntapsykologian peruskäsitteitä ja teorioita
  • osaa eritellä liikuntapsykologian arvolähtökohtia
  • osaa nimetä keskeiset liikuntapsykologiset periaatteet ja teoriat
  • on tutustunut ammattieettisiin suosituksiin

Oppimateriaalit

1. Weinberg, R. S. & Gould, D. 2011 (tai uudempi). Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. 2-23 (22 s.) JA 26-98 (73 s.) JA 246-401 (155 s.) TAI 404-525 (122 s.)

2. Supyn ammattieettiset suositukset.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkkotentti 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Etäopetus suomeksi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Online in english (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta