LNLP1003 Lasten ja nuorten liikunta ja terveys (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kansansairauksien vaaratekijöiden luonnolliset muutokset lapsuudesta aikuisuuteen.

Liikunnan ja liikkumattomuuden välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset kansansairauksien vaaratekijöihin lapsilla ja nuorilla.

Liikunnan terveysvaikutuksia selittävät mekanismit.

Liikunta terveyden edistämisessä ja osana kuntoutustoimintaa pitkäaikaissairailla ja liikuntarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla.

Fyysisen kunnon merkitys terveyden mittarina.

Liikunnan turvallisuus ja vasta-aiheet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa hahmottaa liikunnan mahdollisuudet kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa lapsuudesta alkaen
  • tuntee liikunnan terveysvaikutusten mekanismeja
  • osaa kuvata liikunnan roolia terveyden edistämisessä ja kuntoutuksessa pitkäaikaissairailla ja liikuntarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla.
  • tietää lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä riskejä ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja

Oppimateriaalit

Verkkoluennot sekä muu Moodlessa jaettu tieteellinen ajankohtainen materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Verkko-opiskelu
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opiskelu, (JYU avoin) (4 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus