LTKY4002 Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tutustu liikunnan ja hyvinvoinnin käsitteisiin ja laadi henkilökohtainen opintosuunnitelma Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuudelle.

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja sen edistämisen moninaisuus

Liikunta hyvinvoinnin edistämisessä

Yleiset työelämätaidot ja oman osaamisen kehittäminen  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa hyvinvoinnin moninaisuuden ja liikunnan roolin hyvinvoinnin edistämisessä
  • tunnistaa ja osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan

Lisätietoja

Orientaatio Liikunta ja hyvinvointiosaamiseen -opintojakso suoritetaan ensimmäisenä ja se on pakollinen kaikille Liikunta ja hyvinvointiosaaminen -opintokokonaisuuden suorittaville. Opintojakson osana suunnitellaan itselle sopiva opintojen kokonaisuus

Oppimateriaalit

Oppimateriaali esitellään Moodle-oppimisympäristössä

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu Moodle-oppimisympäristössä
Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus opintojaksolla edellyttää kahta hyväksyttyä oppimistehtävää. Hyväksytyn suorituksen kriteerit on esitetty tarkemmin opintojakson Moodle-sivustolla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Ei julkaistua opetusta