TELMODKOK Työelämätaidot-moduuli (15–30 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Monitieteinen työelämätietoja ja taitoja kartuttava temaattinen moduuli.

Kuvaus

Vapaavalintaisten ura- ja työelämäopintojen temaattinen moduuli jakautuu ydinopintoihin ja laajennettuihin opintoihin. Ydinopinnot (15 op) koostuvat yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sekä historian ja etnologian laitoksen kursseista. Laajennetut opinnot (vähintään 15 op) sisältävät paljon valinnaisuutta. Ne koostuvat JYUn työelämäpalvelujen, kauppakorkeakoulun, IT-tiedekunnan ja monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen tuottamista kursseista. Kokonaisuuteen kuuluvien kurssien avulla opiskelija saa monipuolisen kuvan työelämästä (nykypäivä ja historia), vaadittavista työelämätaidoista sekä työllistymismahdollisuuksista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tämän päivän työelämän käytännöt, vaatimukset ja trendit, mutta myös työmarkkinoiden kehityksen historian. Hän ymmärtää työmarkkinoita ja työpolitiikkaa. Hän hallitsee alalla vaadittavien erityisten tutkimus- ja asiantuntijataitojen lisäksi geneeriset taidot, kuten viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Opiskelija kykenee organisoimaan projekteja tai toimimaan niissä. Opiskelija tuntee yrittämiseen ja ideoiden tuotteistamiseen liittyvät perusasiat. Hän osaa kuvata työelämäosaamistaan entistä paremmin.

Lisätietoja

Moduuli on tarkoitettu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sekä KUMU-tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Rakenne

Valitse kaikki (15–30 op)