TYOA5001 Työ ja työpolitiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Työn ja työpolitiikan historiaa
- Työn ja työttömyyden tilastolliset tarkastelut
- Palkkatyö elämänkaaren eri vaiheissa
- Työpolitiikan toimijat ja sektorit
- Työmarkkinajärjestelmä
- Työolot

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää työelämän ja työpolitiikan historiallisen kehityksen, nykytilan sekä tulevaisuuden haasteet, sekä miten työllisyyttä ja työttömyyttä kuvataan tilastollisesti.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Kirjallisuus

  • Koistinen, Pertti: Työ, työvoima & politiikka.; ISBN: 978-951-768-414-9, ISBN 978-951-768-468-2 Verkko

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luento sekä tentti tai kirjallinen tehtävä.
Arviointiperusteet:
Tentistä tai kirjallisesta tehtävästä suoriutuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus