URAA1003 Luo oma kesäduunisi (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso lisää opiskelijan ymmärrystä siitä kuinka omia ideoita ja omaa osaamista voisi muuntaa työksi. Opintojakson kautta opiskelija oppii myös matalan kynnyksen liiketoiminnan perustamisen periaatteita ja ideoiden testaamista asiakkailla.

Suoritustavat

Pakolliset kontaktiläsnäolot , itsenäinen työskentely ja lopputehtävät

Arviointiperusteet

Osallistuminen lähiopetuskerroille, itsenäisen työskentely sekä lopputehtävien teko.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• ideoida liikeideoita ja testata asiakkailla niiden potentiaalia
• asiakastestauksen ja arvioinnin pohjalta tuotteistaa ideoita
• käynnistää kokeilevaa liiketoimintaa
• itsensä työllistämisen periaatteita

Lisätietoja

EduFutura, Työelämä- ja yrittäjyysopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus