URAP001 Näkökulmia työllistymiseen (1 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yliopistopalvelut
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi tarjoaa perustietoa työllistymisestä, työnhausta ja työelämästä. Opiskelijalle avataan nykypäivän työelämän ilmiöitä sekä tarjotaan välineitä kehittää työnhaussa tarvittavaa ymmärrystä ja osaamista.

Kurssin luennot on jaettu eri teemojen teeman alle. Teemoina voivat olla esimerkiksi Työnhaku, Työelämän ilmiöt ja Yrittäjyys.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen vähintään seitsemälle luennolla ja kirjallinen lopputehtävä.

Arviointiperusteet

Osallistuminen vähintään seitsemälle luennolla ja kirjallinen lopputehtävä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa työelämän nykyisiä ja tulevia suuntauksia
• tunnistaa oman osaamisensa ja pystyy kuvaamaan sitä muille
• hallitsee työnhaun kaaren työhakemuksesta haastatteluun
• hahmottaa yrittäjyyden yhtenä työllistymismahdollisuutena

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta