XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin keskeinen teema on vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tarkasteltavia ilmiöitä ovat mm. vuorovaikutusosaamisen yhteys työhyvinvointiin ja työuupumukseen, sosiaalinen tuki, työpaikkakiusaaminen ja sen ennaltaehkäisy sekä työyhteisön kehittäminen.


Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:

 
• ymmärtää vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä lisäämisessä
• osaa tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä
• tietää toimintatapoja, joilla työhyvinvointia voidaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen avulla ylläpitää, kehittää ja lisätä
• osaa analysoida, arvioida ja kehittää omaa työhyvinvointiaan vuorovaikutusosaamisen näkökulmista.


Lisätietoja

OPS-kaudella 2024-28 opintojakson nimi on XVVB1003 Työhyvinvointi ja vuorovaikutus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut kirjalliset oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus