JSBA2004 Ideasta yritykseksi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla jalostetaan omaa liikeideaa asiantuntijoiden valmennuksessa. Tavoitteena on selvittää alustavasti kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Kurssi koostuu työpajoista - tarpeen mukaan osallistujat voivat saada myös henkilö-/tiimikohtaista valmennusta.

Työpajojen aiheet: Liiketoimintasuunnitelma/malli, tuotteistaminen, hinnoittelu, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, rahoituksen lähteet, pitchaus. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• realistisesti arvioida omia yrittäjäksi ryhtymisen edellytyksiään
• tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, markkinointi-suunnitelman, taloudelliset laskelmat
• pitchata liikeideansa

Lisätietoja

Katso tarkempi kurssikuvaus ja ilmoittaudu myös Yritystehtaan sivun lomakkeella yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi 

Esitietojen kuvaus

Opiskelijalla on liikeidea, jota hän työstää valmennuksessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oman yritysidean työstämisprojekti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus