TYOA5002 Työmarkkinat ja -prosessit (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Työn sosiologian perusteet, fordistinen vs. jälkifordistinen työprosessi, uudet ja vanhat työn organisoinnin muodot, uuden työn dynamiikat, työelämän laadun trendit sekä työmarkkinoiden ja työmarkkinasuhteiden muutokset.

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee hallitsemaan työn sosiologian perusteet, työprosessien piirteet sekä keskeiset muutokset työelämässä niin työorganisaatioiden kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus ja opintojaksolla mainittu täydentävä materiaali.

Kirjallisuus

  • Edgell, Stephen (2012): The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Unpaid Work. Sage.; ISBN: 978-1-84920-412-5

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen. Luento ja kirja-/artikkelitentti. Materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Arviointiperusteet:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää luento-osuuden ja kirjallisuuden tenttimistä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus