XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • johtajien ja työntekijöiden vuorovaikutussuhteet
 • työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutuksen arvioiminen ja kehittäminen
 • johtajan ja työyhteisön työhyvinvointi vuorovaikutuksen näkökulmasta
 • monialaisten ja monikulttuuristen tiimien toiminnan johtaminen
 • johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittäminen 

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
 • tunnistaa ja tiedostaa työyhteisön vuorovaikutussuhteiden erityispiirteet
 • tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta merkitykselliset tekijät
 • osaa analysoida moniammatillisten ja monikulttuuristen työyhteisöjen vuorovaikutusta
 • pystyy tukemaan ja kehittämään työyhteisön vuorovaikutusta ja työhyvinvointia
 • osaa löytää ratkaisuja työyhteisön vuorovaikutushaasteisiin
 • osaa analysoida, arvioida ja kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan asiantuntijana. 

Lisätietoja

Kurssin voi suorittaa 3 op tai 5 op laajuisena. Laajempi suoritus edellyttää lisätehtävän tekemistä.

Oppimateriaalit

Sovitaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus kontaktikurssilla 80 % ja monimuotototeutuksella 100%. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus