KUMA2014 Kulttuurialan työelämä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi. Itsenäinen työskentely kirjallisten oppimistehtävien avulla erityistapauksissa mahdollinen.

Sisältö

Opintojakson aikana paneudutaan työelämätaitoihin, projektiosaamiseen ja asiantuntijuuteen sekä verkostoidutaan kulttuurialan toimijoihin (järjestöt, projektit, julkiset palvelut, hallinto, yritykset). Lisäksi perehdytään työelämää sekä sen osa- ja taustatekijöitä koskeviin tutkimuksiin sekä työtä koskeviin teorioihin. Kurssi perehdyttää myös työelämäpolitiikkaan. Opintojakson aikana opetellaan tunnistamaan omia työelämävahvuuksia ja -mahdollisuuksia. Suositus on, että kurssille osallistuva opiskelija on aiemmin suorittanut kurssin KUMP1003 Työelämä ja asiantuntijuus.

Oppimateriaalit

Opintojakson vastuuopettaja ilmoittaa oppimateriaalin.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja suoriutuminen kirjallisista tehtävistä tai luentotentistä. Itsenäisessä työskentelyssä arvioidaan kirjalliset tehtävät tai kirjatentti.

Arviointikohde

Koko opintojakso. Tarkemmat perusteet toteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kulttuurialan työelämän rakenteet ja tunnistaa sille tyypilliset piirteet
  • ymmärtää työelämään vaikuttavat yhteiskunnalliset reunaehdot ja kehityskulut
  • osaa lähestyä oman alan asiantuntijuutta kriittisesti ja analyyttisesti ja
  • tietää omat työelämävahvuutensa ja osaa rakentaa itselleen mielekkäitä työelämäpolkuja.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus