YMAA2150 Tuotteistaminen ja myynti (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla opiskelijat perehtyvät yrityksen tuotestrategioihin ja siihen millaisia tuote- ja palvelukonsepteja on mahdollista muodostaa ja kuinka ne voidaan lanseerata ja myydä. He oppivat tuotteistamisen, myynnin ja myyntityön merkityksen yrityksen kokonaisvaltaisessa markkinoinnin suunnittelussa.

Kurssilla käsitellään henkilökohtaista konsultoivaa myyntityötä, ja myynnin prosessia asiakkuuksien arvioinnista ongelman ratkaisun kautta arvon lisäämiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon. Keskeinen osa kurssisisältöä on myös opiskelijoiden ymmärryksen lisääntyminen omasta osaamisesta, osaamisen tuotteistaminen.

Harjoitustehtävässä he muodostavat osaamisprofiilinsa työnhakua varten. Kurssin ryhmätyönä tehdään yritykselle tuotteistamisanalyysi tai myyntityötä kehittävä analyysi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä tuote- ja palvelukonseptin, palvelumuotoilun ja tuotteistamisen käsitteet
- määritellä myynnin prosessin vaiheet
- suunnitella ja toteuttaa tuotteistamisanalyysin
- suunnitella ja toteuttaa myynnin kehittämisprojektin
- määritellä omat osaamisalueensa, osaamisprofiilinsa
- tuottaa korkeatasoisen, akateemisen raportin
- esitellä projektityönsä tulokset selkeästi ja informatiivisesti

Esitietojen kuvaus

Liiketoimintaosaamisen perusteet. Yrittäjyyden perusopintokokonaisuutta suorittaville esitietovaatimuksena YTTP1120 Johdatus markkinointiin tai vastaavat tiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Harjoitustyöt
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta