XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • neuvottelu vuorovaikutustilanteena
 • neuvottelijan vuorovaikutusosaaminen
 • neuvotteluprosessi: neuvottelun suunnittelu, toteuttaminen ja arvioiminen
 • teknologiavälitteinen neuvottelu
 • neuvottelu monikulttuurisessa kontekstissa 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
 • ymmärtää päätöksentekoa, ongelmanratkaisua, argumentointia ja vaikuttamista neuvottelun kontekstissa
 • tiedostaa vuorovaikutusosaamisen merkityksen neuvotteluissa
 • osaa analysoida neuvottelua vuorovaikutustilanteena
 • osaa määritellä tavoitteet neuvottelulle ja toimia neuvottelutavoitteiden mukaisesti
 • ymmärtää vuorovaikutuksen eettisyyden merkityksen neuvottelun kontekstissa
 • tunnistaa erilaisia neuvottelustrategioita ja osaa hyödyntää niitä
 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa neuvottelijana. 

Oppimateriaalit

Sovitaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus kontaktikurssilla 80 % ja monimuotototeutuksella 100%. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus kontaktikurssilla 80 % ja monimuotototeutuksella 100%. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Monimuoto-opetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus