XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • työyhteisön vuorovaikutussuhteiden erityispiirteet
 • vallan merkitys konfliktiprosessissa
 • konfliktivuorovaikutus
 • viestintä- ja vuorovaikutuskäyttäytyminen konfliktiprosessissa
 • konfliktinhallintamenetelmät ja konfliktin ratkaiseminen 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa keskeiset tekijät työyhteisön konfliktien taustalla
 • ymmärtää, miten konfliktit kehittyvät työyhteisöissä
 • osaa analysoida työyhteisön konflikteihin liittyvää vuorovaikutusta
 • ymmärtää, miten konfliktit vaikuttavat työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin ja työyhteisön toimintaan
 • osaa tarkastella konfliktinhallintaa vuorovaikutustilanteena
 • osaa perustella tietoon ja analyysiin pohjautuen näkemyksensä konfliktin mahdollisista hallintamenetelmistä ja ratkaisuista
 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa konfliktiprosessissa. 

Lisätietoja

Opintojakson laajuus on 5 op. Jos haluat suorittaa opintojakson 3 op:n laajuisena, sinun on sovittava suorituskokonaisuudesta opettajan kanssa.

Oppimateriaalit

Sovitaan erikseen kurssin aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus kontaktikurssilla 80 % ja monimuotototeutuksella 100%. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus kontaktikurssilla 80 % ja monimuotototeutuksella 100%. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Monimuoto-opetus (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta