TYOA5003 Työn ja työmarkkinoiden muutokset (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan työn ja työelämän suhteiden muutokseen

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää työn sisällöllisen muutoksen sekä työelämän suhteiden keskeiset käsitteet, kehityksen ja nykytilan

Oppimateriaalit

Suoritetaan seuraavat teokset:

Julkunen Raija (2008): Uuden työn paradoksit

JA

Sennet Richard (2002): Työn uusi järjestys eli miten kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta


Sekä YKSI seuraavista:

Mustosmäki, Armi (2016): How bright are the Nordic lights? Job quality trends in Nordic countries in a comparative perspective

TAI

Mannevuo, Mona (2015): Affektitehdas

TAI

Pyöriä, P. (toim.)(2017): Työelämän myytit ja todellisuus. Gaudeamus

Kirjallisuus

  • Julkunen Raija (2008): Uuden työn paradoksit ISBN 9789517682183 nidottu, ISBN 978-951-768-371-5 verkko
  • Sennet Richard (2002): Työn uusi järjestys eli miten kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta ISBN 9517681003 nidottu
  • Mustosmäki, Armi (2016): How bright are the Nordic lights? Job quality trends in Nordic countries in a comparative perspective. 978-951-39-7103-8 (PDF)
  • Mannevuo, Mona (2015): Affektitehdas. 978-951-29-6134-4 (PDF)
  • Pyöriä, P. (toim.) (2017): Työelämän myytit ja todellisuus. Gaudeamus ISBN 9789524954242 nidottu ISBN 9789524959483 verkko

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kirjallisuustentti
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus