JOUSYV Journalistiikan syventävät opinnot (80 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Journalistiikan syventävät opinnot painottuvat journalistisen osaamisen syventämiseen sekä itsenäisen tutkimuksen tekemiseen.

Journalistiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- kykenee toteuttamaan perusuutistyötä vaativampia journalistisia sisältöjä erilaisille julkaisualustoille
- hallitsee median, journalismin ja viestinnän tutkimuksen teoreettista ajattelua ja menetelmiä niin, että kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativia tutkimustehtäviä sekä saa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
- kykenee kriittisesti arvioimaan ja kehittämään journalistista työtä.

Rakenne

Valitse kaikki (80+ op)