JOUS1201 Valinnaiset erikoistumisopinnot (2–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Journalistisen erityisosaamisen ja asiantuntemuksen syventäminen opiskelijan oman suuntautumisen mukaisesti.

Suoritustavat

Erikseen sovittavat valinnaiset kurssit, verkkokurssit, projektit, esseet tai ulkomaiset opinnot. Esseesuorituksia voi valinnaisissa erikoistumisopinnoissa olla yhteensä maksimissaan 5 opintopisteen edestä

Arviointiperusteet

Erikseen sovittujen kurssien tai tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää ja hallitsee syvällisesti valitsemiaan journalismin erikoistumisalueita.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta