JOUS057 Mediajohtaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään mediajohtamiseen sekä tutkimuksellisena että ammatillisena alana. Opintojaksolla käydään läpi keskeisiä mediajohtamisen käsitteitä ja teorioita sekä media-alan toimintamalleja ja käytäntöjä erityisesti digitaalisessa ympäristössä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityö, muut kirjalliset tehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisissa ja kurssin tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssilla noudatetaan 80 % läsnäolovelvollisuutta.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee mediajohtamista sekä tieteellisenä että ammatillisena alana
- ymmärtää mediajohtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat
- pystyy analysoimaan mediayhtiöiden strategisia valintoja erityisesti digitaalisessa ja monialustaisessa ympäristössä
- osaa soveltaa tietoa mediajohtamisen ja mediatyön kehityskuluista ja käytännöistä.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)

Kirjallisuus

  • Küng 2017. Strategic Management in the Media: Theory to Practice
  • Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta