JOUS1026 Viestintäyrittäjyyden käytänteet (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Avainteksti

Lukuvuonna 2019 - 2020 tämä opintojakso korvataan opintojaksolla URAA1005. Voit vaihtaa jakson opintosuunnitelmaasi Korvaavuudet-välilehdellä.

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan sekä viestintäyrittäjyyden markkinoita ja alan tarpeita yleisellä tasolla että omalta toiminnalta edellytettävää markkinointia ja asiakasyhteistyötä. Kurssilla selvitetään oman yritystoiminnan käynnistäminen ja suunnitelmat liiketoiminnan rahoitukselle.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, oman yrityksen perustamissuunnitelma, liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelma, sekä arvio tulevasta tai selvitys jo toteutetusta sivu- tai päätoimisesta yritystoiminnasta tai freelance-toimittajuudesta.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee viestintäyrittäjyyden eri muodot sekä toimintaan liittyvän keskeisen lainsäädännön ja kauppatavat
- osaa markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan
- osaa laatia ulkopuolisten rahoittajien toiminnalta edellyttämän toteutuskelpoisen liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelman.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUS1010 Viestintäyrittäjyys

Oppimateriaalit

Yrityksen perustamista, toiminnan sääntelyä ja rahoitusmahdollisuuksia koskevat erilaiset verkko- ym. aineistot ja opasmateriaalit

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta