JOUS1022 Verkko- ja sanomalehtijournalismin genret (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla analysoidaan ja harjoitellaan uutisgenren ulkopuolisten juttutyyppien kirjoittamista. Opintojaksolla painotetaan mielipidekirjoittamista uutiskommentin, kolumnin, blogin ja pakinan muodossa sekä feature-journalismin lajityyppejä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät sekä vertaispalautteen anto

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee sanomalehden journalistisen kokonaisuuden ja kykenee erittelemään eri juttutyyppien ominaispirteitä ja funktioita
- osaa kirjoittaa tärkeimpiin perusjuttutyyppeihin kuuluvia tekstejä
- omaa edellytykset kokeilla ja kehittää uusia ilmaisutapoja niin paperilehdessä kuin verkko- ja mobiilimediassa
- osaa antaa journalistisesti relevanttia palautetta eri genreihin kuuluvista teksteistä.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi

Kirjallisuus

  • Jaakkola 2013. Hyvä journalismi: Käytännön opas kirjoittajalle

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta