JOUS1000 Journalismin ja median syventävä teoria (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Syvennytään journalismin ja median teorioihin.

Suoritustavat

Etätentti

Arviointiperusteet

Tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään Kopassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti journalismin ja median erityiskysymyksiä
- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen journalismin ja median asiantuntemuksen perustana.

Kirjallisuus

  • Peters & Broersma 2017 (toim.). Rethinking Journalism Again: Societal Role and Public Relevance in a Digital Age
  • Van Dijck 2013. The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media
  • Valitaan kolme kirjaa seuraavista:
  • Couldry 2012. Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice
  • Merrin 2014. Media Studies 2.0
  • Carlson & Lewis 2015 (toim.). Boundaries of Journalism. Professionalism, Practices and Participation
  • Van Dijk 2012 (3. painos). The Network Society

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus