YFISYVSOS Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, sosiologian opintosuunta (90 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Sosiologian opintosuunnan syventävät opinnot rakentuvat teorianhallinnan ja tutkimuskäytäntöjen vahvistamiseen. Niiden aikana kehitetään eteenpäin jo hankittuja tarpeellisia työelämä-, viestintä-, vuorovaikutus- ja projektinhallintataitoja. Syventävissä opinnoissa suunnitellaan ja kirjoitetaan maisterintutkielma, jonka aiheen suositellaan liittyvän Jyväskylän sosiologian erityisaloihin. Tutkimusalojen ja menetelmien opinnoissa on runsaasti valinnanvaraa, millä tuetaan opiskelijan maisterintutkielman tekoa.

Osaamistavoitteet

Opintosuunnan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt teoreettista tietoa ja osaamistaan, hän on perehtynyt sosiologian opintosuunnan erityisaloihin, hänen menetelmäosaamisensa on syventynyt ja hän on saavuttanut tieteellisen työn tekemisen edellyttämän kypsyyden. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen sosiologian opintosuunnassa antaa valmiudet työskentelyyn laajaa yhteiskuntatieteellistä ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin omalla tieteenalalla.

Rakenne

Valitse kaikki (90 op)