SOSS3109 Ilmastonmuutos ja yhteiskunta (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti ilmastonmuutokseen liittyvään yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen sekä keskeisiin käsitteisiin ja sovelletaan niitä käytännön harjoituksissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa yhteiskuntatieteelliseen ilmastonmuutostutkimuksen kannalta olennaisia käsitteitä ja teorioita. Hän ymmärtää millainen ilmiö ilmastonmuutos on yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja osaa kriittisesti arvioida ilmastonmuutoksen ratkaisukeinoja. 

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: SOSS3106 Ympäristösosiologia

Oppimateriaalit

Itsenäiseen tenttisuoritukseen vaaditaan seuraava teos:

Leichenko, R. M., & O'Brien, K. 2019. Climate and society: Transforming the future. Polity.

Sekä opintojaksosta vastaavalta erikseen pyydettävä materiaali.

Kirjallisuus

  • Leichenko, R. M., & O'Brien, K. 2019. Climate and society: Transforming the future. Polity.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, luentoihin liittyvät ryhmätehtävät sekä ryhmätyö. Pääasiallinen suoritustapa on osallistuminen luentototeutukselle.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu luentoihin liittyviin harjoituksiin (30 %) sekä ryhmätyöhön (70 %)
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tentti.
Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Essee
Arviointiperusteet:
Essee
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus