SOSS3102 Sosiaalinen media, yhteiskunnalliset liikkeet ja aktivismi (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso käsittelee sosiaalisen median roolia yhteiskunnallisten liikkeiden ja kansalaisaktivismin organisoinnissa ja mobilisoinnissa. 

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla annetaan käsitteellisiä ja teoreettisia välineitä ymmärtää ja analysoida yhteiskunnallisten liikkeiden, aktivismin ja sosiaalisen median välisiä yhteyksiä.

Lisätietoja

Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, niillä käytävään keskusteluun sekä pienryhmissä tehtäviin harjoitustöihin. Kurssin lopussa kirjoitetaan loppuessee annetusta teemasta. Osanottajien määrä on rajattu.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin sekä loppuessee. Luennoille, ryhmätöihin ja harjoituksiin osallistuminen on pakollista. Koska pienryhmäjako tapahtuu ensimmäisellä luennolla, sille osallistuminen on välttämätöntä. Jos et force majeur -syyn (sairastuminen tms.) pääse ensimmäiselle luennolle, ota etukäteen yhteyttä luennoijaan (markku.lonkila@jyu.fi). Kurssille valitaan max. 30 opiskelijaa. Valintakriteerinä on ensisijaisesti opinto-oikeus yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen maisteri- tai kandiohjelmaan.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin sekä loppuessee
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Luennoijan koostaman artikkelikokoelman (ilmoitetaan opintojakson alussa) tenttiminen eTentissä. HUOM!! eTentti on auki vain opintojakson aukioloajan, sitä ei siis voi suorittaa ympärivuotisesti.
Arviointiperusteet:
eTentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Luennoijan koostaman artikkelikokoelman (ilmoitetaan opintojakson alussa) tenttiminen eTentissä.
Arviointiperusteet:
eTentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

eTentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus