SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sosiologisen teorian nykysuuntauksia koskevaan kirjallisuuteen perehtyminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja arvioida sosiologisen teorian keskeisiä nykysuuntauksia ja niiden lähtökohtaoletuksia sekä yhdistää teoreettista ajattelua omaan sosiologiseen analyysiinsä.

Oppimateriaalit

Suoritetaan eTentissä tai esseenä valinnan mukaan KAKSI seuraavista teoksista:


Peter Hedström: Dissecting the Social: On the principles of analytical sociology. Cambridge University Press, 2005.

Erving Goffman: Vuorovaikutuksen sosiologia. Vastapaino, 2012.

Bruno Latour: Reassembling the social. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press, 2005.

Hans Joas & Wolfgang Knöbl: Social Theory. Twenty Introductory Lectures. Cambridge University Press, 2009.

Kirjallisuus

  • Peter Hedström (2005): Dissecting the Social: On the principles of analytical sociology. Cambridge University Press. ISBN 0521792290 hardback, ISBN 0521796679 paperback
  • Erving Goffman (2012): Vuorovaikutuksen sosiologia. Vastapaino. ISBN 9789517683128 sidottu
  • Bruno Latour (2005): Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press. ISBN 0199256047 sidottu, ISBN 978-0-19-925605-1 nidottu, ISBN 9780191531262 verkko
  • Hans Joas & Wolfgang Knöbl (2009): Social Theory. Twenty Introductory Lectures. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-87063-4 hardback, ISBN 978-0-521-69088-1 paperback

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Essee. Ota etukäteen sähköpostilla yhteys vastuuopettajaan esseen aiheen sopimista ja kirjoitusohjeita varten.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä yhteiskunnallisten tai poliittisten kysymysten tarkasteluun.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
eTentti
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä yhteiskunnallisten tai poliittisten kysymysten tarkasteluun.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus