SOSS3003 Maisterintutkielmaan liittyvä kirjallisuus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Maisterintutkielmaan liittyvään kirjallisuuteen perehtyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maisterintutkielmaansa liittyvää aiempaa tutkimusta ja siihen liittyviä keskeisiä teoreettisia ja metodologisia keskusteluja. Opiskelija kykenee hyödyntämään kirjallisuutta maisterintutkielmassaan.

Esitietojen kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäisesti tehtävä kirjallinen työ. Kirjallisen työn sisällöstä sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa.
Arviointiperusteet:
Kirjallinen työ
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus