SOSS3106 Ympäristösosiologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla syvennytään ympäristösosiologian tutkimukseen ja keskeisiin käsitteisiin sekä perehdytään nyky-yhteiskunnasta käytävään ympäristösosiologiseen keskusteluun.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa ympäristösosiologian käsitteistöä ja teorioita suhteessa omaan tutkimukseensa ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Hän kykenee tunnistamaan ja arvioimaan ympäristösosiologiaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Opintojakso kehittää opiskelijan kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä kriittiseen ajatteluun ja kirjalliseen ilmaisuun.

Esitietojen kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot. 

Oppimateriaalit

Verkkototeutukseen sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen. 


Mikäli verkkototeutusta ei järjestetä, tentaattorin kanssa sovittava kirjallinen työ perustuu seuraaviin teoksiin:


Hannigan, J. (2023). Environmental Sociology (4th Edition). Routledge.
https://www.routledge.com/Environmental-Sociology/Hannigan/p/book/9781032045597

Robbins, P., Hintz, J. & Moore, S. A. (2022). Environment and society: A critical introduction (Third edition.). John Wiley & Sons, Inc. Verkkokirja on käytettävissä Jyväskylän yliopiston verkossa, VLeBooks.

Kirjallisuus

  • Hannigan, J. (2023). Environmental Sociology (4th Edition). Routledge.
  • Robbins, P., Hintz, J. & Moore, S. A. (2022). Environment and society: A critical introduction (Third edition.). John Wiley & Sons, Inc. Verkkokirja on käytettävissä Jyväskylän yliopiston verkossa, VLeBooks.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen luentokerroille ja työskentelyyn sekä kirjalliset työt.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu aktiivisuuteen kurssilla ja kirjallisiin tehtäviin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Verkkototeutus.
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu aktiivisuuteen verkkokurssilla ja kirjallisiin tehtäviin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Tentti
Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta