Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Kuuluuko kiinnostuksen kohteisiisi poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset?

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnoissa opit ymmärtämään sosiaalista todellisuutta, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja globaalia maailmaa sekä niiden muutoksia, kriisejä ja konflikteja.

Tutustut suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja poliittiseen järjestelmään sekä perehdyt filosofisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekemiseen.

Filosofisen ajattelun kautta opit ymmärtä­mään erilaisia tapoja käsitellä filosofisia kysymyksiä ja kuinka asiat yleisemmällä tasolla liittyvät toisiinsa.

Monipuolisia työelämävalmiuksia

Yhteiskuntatieteen ja filosofian opinnot antavat monipuolisia valmiuksia esimerkiksi hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen tehtäviin.

Voit suorittaa perusopinnot kokonaan verkko- ja etäopintoina ajasta ja paikasta riippumatta. Aineopintoja voit suorittaa vielä lukuvuoden 2023-2024 ajan, tarkista lukuvuoden toteutusten ilmoittautumis- ja suoritusoikeusajat Näin aloitan opintoni -välilehdeltä! Aineopinnot voit myös suorittaa verkko- ja etäopintoina.

Aineenopettaja, haluatko uuden opetettavan aineen kelpoisuuden filosofiasta?

Opintoja voit suorittaa myös tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä. Lisätietoja löydät täältä.

Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.