SOSA2011 Sosiologinen ajattelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa kuvataan sosiologian erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin. Se valottaa sosiologian keskeisiä teoriaperinteitä, nykysuuntauksia ja tutkimusmenetelmiä sekä tarkastelee sosiologisen ajattelun uusia haasteita.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut sosiologisen näkökulman yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Hän tuntee sosiologian keskeisiä teoriaperinteitä, käsitteitä, menetelmiä ja tutkimuskohteita.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot ja luentotentti. Huom! Opintojakson voi suorittaa vain läpäisemällä luentotentin – sitä ei voi tenttiä tiedekunnan yleisissä tenteissä.
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi tapahtuu luentotentin pohjalta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus