SOSA115 Sosiologian historia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään sosiologian syntyyn vaikuttaneeseen kehitykseen, sosiologian ajatteluperinteisiin, erilaisiin sosiologian historiassa esiintyneisiin teoreettis-metodologisiin suuntauksiin ja niiden tapoihin eritellä yhteiskuntaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiologian syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys sosiologiatieteen historiallisen kehityksen keskeisistä piirteistä sekä sosiologian ajatteluperinteistä.

Lisätietoja

Kontaktiopetus syyslukukaudella.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Kirjallisuus

  • Collins, R. (1994): Four Sociological Traditions. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-508208-1

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
20-24h kontaktiopetusta ja tentti tai essee. Huom! Opintojakson voi suorittaa vain läpäisemällä luentotentin, sitä ei voi tenttiä tiedekuntatenteissä. Teososa on mahdollista tenttiä eTenttinä.
Arviointiperusteet:
Arviointi tapahtuu luentotentin ja teostentin pohjalta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus