SOSA2012 Taloussosiologia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Taloussosiologian opintojaksolla tarkastellaan talouden ja työelämän sosiaalista ulottuvuutta.

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään talouden ja työelämän sosiaalista ulottuvuutta. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat sosiaalisten verkostojen merkitys taloudessa ja työelämässä sekä sosiaalisten instituutioiden ja luottamuksen taloudellinen rooli.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida taloussosiologian käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia ja kykenee sosiologian lähtökohdista ymmärtämään talouden toimintaa sekä osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä erikoisalan näkökulmista. 

Lisätietoja

Opetus järjestetään kevätlukukaudella.

Esitietojen kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
20 h kontaktiopetusta, opetusta reflektoiva oppimispäiväkirja ja henkilökohtainen essee.
Arviointiperusteet:
Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 80% läsnäoloa kontaktiopetuksessa. Arvioinnin perustana ovat aktiivisuus kontaktiopetuksessa ja oppimispäiväkirjan arvosana.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus