FILA164 Tietoteoria (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään kysymyksiä siitä, miten tietoteoreettinen keskustelu on kehittynyt:

- Miten tietämistä on analysoitu?
- Minkälaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja tiedon määrittelyyn ja oikeuttamiseen on esitetty?
- Mitä merkitsee totuus? Mitä kriteerejä totuudelle on esitetty?
- Miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu?
- Minkälaisia vastauksia skeptiseen haasteeseen on esitetty?

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa eritellä tiedon määrittelemiseen liittyviä ongelmia
- tuntee tietoteorian peruskäsitteet sekä tiedosta esitetyt tärkeimmät teoriat
- osaa erottaa tietoteoreettisten kysymyksenasettelun (uskomukset ja niiden oikeuttaminen) metafyysisestä näkökulmasta (todellisuuden luonne)
- kykenee kriittisesti tarkastelemaan uskomusten oikeuttamiseen liittyviä ongelmia
- osaa kuvata tärkeimmät totuusteoriat

- hahmottaa tiedollisten väitteiden perusteiden vahvuuden merkityksen ja kykenee perustelemaan asiantuntijan tuottaman tiedon merkityksen.

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali sekä alla lueteltu kirjallisuus.

Kirjallisuus

  • Lammenranta, Markus: Tietoteoria; ISBN: 951-662-572-X
  • Grahn-Wilder, Malin (toim.): Skeptisismi. Gaudeamus. (myös e-kirjana); ISBN: 978-952-495-396-2

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %).
Arviointiperusteet:
Hyväksyttävän arvosanan alin raja on 50% pisteistä.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen työ
Arviointiperusteet:
Kirjallinen työ
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Tentti
Arviointiperusteet:
eTentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta