YFIY100 Tieteen teoria (2–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla käsitellään tieteellisen tutkimusprosessin vaiheet ja niihin liittyviä metodologisia ja filosofisia kysymyksiä. Keskeisiä sisältöjä ovat tieteellisen tiedon muodostaminen, tiedon luonne ja tieteentekemiseen kytkeytyvien keskeisten käsitteiden määritteleminen, sekä tiedon arvo ja kytkentä tieteen ja tutkimuksen etiikkaan, samoin teorioiden rooli tieteen tekemisessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa tieteellisen ajattelutavan, miten tieteessä pyritään kuvaamaan, selittämään ja ymmärtämään erilaisia tutkimuskohteita. Opiskelija osaa kuvata tieteellisen tutkimusprosessin ongelman ja tutkimuskysymyksen muotoilusta ja ongelman käsittelystä aina päätelmien tekemiseen ja julkaisuun saakka. Hän ymmärtää tutkimuksen tekemisen eri vaiheisiin liittyviä filosofisia ja metodologisia näkemyksiä ja niiden merkityksen tutkimustyössä. Opiskelija hahmottaa tieteellisen tiedon, tiedeyhteisön, tiedeinstituution ja näiden rakenteiden luonteen ja merkityksen.

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan tunnistaa akateemisen asiantuntijatyön luonteen ja merkityksen

Oppimateriaalit

Opettajan osoittama luentomateriaali sekä kurssikirjallisuus.

Kirjallisuus

  • Kiikeri, M. & Ylikoski, P. 2004: Tiede tutkimuskohteena. Gaudeamus. 978-951-662-926-4 (n), 978-952-495-901-8 (e-kirja)
  • Raatikainen, P. 2004: Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus. 978-951-662-898-4 (n), 978-952-495-620-8 (e-kirja)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot ja kirjallisuus suoritetaan yhdellä kerralla etäverkkotentillä.
Arviointiperusteet:
Tenttipistemäärästä 50% vaaditaan alimpaan hyväksyttyyn arvosanaan.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus