FILA2013 Yhteiskuntafilosofia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään yhteiskuntafilosofian klassikoihin sekä uusimpiin teorioihin ja keskusteluihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhteiskuntafilosofian keskeiset kysymykset. Hän tuntee ja osaa kuvata modernin yhteiskuntafilosofian keskeisiä aiheita ja teorioita sekä
pystyy näiden avulla tarkastelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä filosofisesti.

Oppimateriaalit

Christman, John: Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction.


sekä YKSI seuraavista:


Adorno, T. & M. Horkheimer: Valistuksen dialektiikka (Dialektik der Aufklärung) TAI

Arendt, H.: Vita Activa (The Human Condition) TAI

Rawls, J.: Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice), kohdat §1-30, §33-35, §39-40, §44-46 ja §55-59

Kirjallisuus

  • Rawls, J.: Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice) 951-014-740-0 (n)
  • Adorno, T. & M. Horkheimer: Valistuksen dialektiikka (Dialektik der Aufklärung) 978-951-768-219-0 (s)
  • Christman, John: Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction. 978-0-415-21797-2, 978-0-415-21798-9, 978-1-317-43599-0 (2018, 2nd ed. e-kirja)
  • Arendt, H.: Vita Activa (The Human Condition) 978-951-768-556-6 (n), 978-951-768-538-2 (e-kirja)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot ja verkkotentti
Arviointiperusteet:
Osallistuminen kontaktiopetukseen 80 %, hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan vähintään 50-prosenttinen onnistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Lukupiiri
Arviointiperusteet:
Lukupiiri
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Lukupiiri (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus