FILA2012 Metafysiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakso käsittelee mm. seuraavia kysymyksiä:

- Todellisuuden luonne: olevaisen kategoriat, kysymys universaaleista, realismi ja antirealismi, metafyysinen monismi (materialismi, idealismi) vs. dualism

- Olio: substanssi ja sen ominaisuudet, identiteettiä koskevat kysymykset

- Modaliteettien metafysiikka

- Kausaatioon liittyvät kysymykset

- Ajan metafysiikka

- Mieli-ruumis-ongelma, vapaan tahdon ongelma, ja sosiaalisen ontologian pääkysymykset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- tuntee metafysiikan keskeiset kysymykset ja niiden historiallisen taustan

- ymmärtää metafyysisten kysymyksenasettelujen suhteen muihin tieteisiin ja filosofian osa-alueisiin

- osaa analysoida, miten metafyysiset sitoumukset vaikuttavat muihin uskomuksiin.

Esitietojen kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Kirjallisuus

  • Loux (2017): Metaphysics : A Contemporary Introduction (Routledge); ISBN: 0-415-26106-6
  • Crane & Farkas (2004): Metaphysics : A Guide and Anthology (OUP); ISBN: 0-19-926197-0

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen lähiopetukseen ja siihen liittyvä kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä näytetään osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä filosofisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu ja siihen liittyvä kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä näytetään osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä filosofisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu ja tentti.
Arviointiperusteet:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä näytetään osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä filosofisiin kysymyksiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus