SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan sosiologian erilaisiin suuntauksiin ja sosiologisen tutkimuksen tekemiseen. Opintojaksolla harjoitellaan akateemista kirjoittamista, tekstianalyysiä sekä kommentointia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sosiologista nykytutkimusta ja keskustelua sekä eritellä sosiologisen tutkimuksen keskeisiä haasteita ja paikkaa yhteiskunnassa. Opintojakso kehittää opiskelijan argumentointitaitoja ja akateemista kirjoittamista.

Esitietojen kuvaus

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot, niihin liittyvät tehtävät sekä essee
Arviointiperusteet:
Arviointi perustuu luentoihin liittyviin tehtäviin (30%) ja esseeseen (70%).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjallinen työ
Arviointiperusteet:
Kirjallinen työ
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus