XSAKOK2020MUU Saksan kieli ja saksankielisen alueen tuntemus (25+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Opinnot antavat monipuolisen kuvan saksankielisen alueen yhteiskunnasta ja kulttuurista ja mahdollistavat hyvät valmiudet toimia saksan kielellä työelämässä ja vapaa-ajalla.

Opintoihin sisältyy kaksi moduulia: 1. Kieli- ja viestintätaidot ja 2. Saksankielisen alueen maantuntemus

Kieli- ja viestintätaidot -moduulissa vahvistetaan käytännön kielitaitoa, maantuntemus -moduulissa käsitellään saksankielisen alueen kulttuuria, yhteiskuntaa ja taloutta.

Osaamistavoitteet

Opinnot hyvin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kommunikoida sujuvasti erilaisissa työelämän ja vapaa-ajan viestintätilanteissa.
  • omaa valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan saksankielisissä työelämän viestintätilanteissa.
  • osaa käyttää hyväkseen erilaisia saksankielisiä lähteitä tiedonhaussa ja ongelmanratkaisutilanteissa.

Rakenne

Valitse kaikki (16+ op)