XSAX005 Saksa 5 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa.

Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan sijamuotoja, prepositioita ja aikamuotoja sekä syvennytään tarkemmin mm. adjektiivin taivutukseen ja superlatiiviin sekä konditionaaliin. Vahvistetaan edelleen kielen rakenteiden monipuolista käyttöä.

Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää keskeiset yksityiskohdat puheesta, joka käsittelee arkipäivän aiheita (esim. opiskelu, työ, työnhaku, perhe, asuminen, asuinympäristö, naapuruussuhteet)
  • selviytyy saksaksi jo melko hyvin arkitilanteista ja kykenee osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteensä
  • kykenee lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa myös vaikeammista teksteistä
  • kykenee kirjoittamaan arkitietoa välittäviä tekstejä käyttäen perusrakenteita ja -sanastoa.

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSA0004 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arkipäivän aiheita käsittelevän saksankielisen puheen ymmärtäminen. Osallistuminen keskusteluihin, jotka käsittelevät tuttuja aiheita sekä mielipiteen ilmaiseminen. Erityyppisten tekstien ymmärtäminen, sanaston ja rakenteiden hahmottaminen. Arkitietoa välittävien tekstien kirjoittaminen. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä suullisiin ja kirjallisiin harjoituksiin. Formatiivinen arviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus